Barnskyddande förpackningar

Läkemedelsverket har tagit fram en lista över läkemedelssubstanser där ett intag av en mindre mängd medför att barnet behöver observeras eller behandlas på sjukhus. För läkemedel som innehåller substanserna kan Läkemedelsverket komma att kräva barnskyddande förpackning.

Listan är inte uttömmande och Läkemedelsverket kan komma att kräva barnskyddande förpackning även för läkemedel med andra substanser där det bedöms befogat. Listan baseras på bl.a. Giftinformationscentralens erfarenhet av händelser samt en bedömning av substansers egenskaper.

För att undvika att barn oavsiktligt får i sig läkemedel bör läkemedlen förvaras utom räckhåll. För vissa läkemedel finns det dock anledning att därutöver försvåra barns åtkomst genom att förpacka läkemedlen på ett mer skyddat sätt såsom blisterförpackning eller burk/flaska med barnskyddande förslutning.
 
Det är viktigt att notera att också andra substanser än de på denna lista kan utgöra väsentliga risker för barn.

 
 

Relaterad information

 

Kontakt

Sven-Erik Hillver, utredare, farmaci och bioteknologi
018 - 17 48 26

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies