Antikonceptionsrekommendationer

En arbetsgrupp med representanter från olika europeiska läkemedelsmyndigheter har tagit fram ett dokument med rekommendationer om antikonception och graviditetstestning i kliniska prövningar.

Rekommendationerna är avsedda att ge vägledning för sponsorer/prövare vid ansökan om klinisk prövning vad gäller riskminimering vid inklusion av fertila kvinnor och män, hur detta ska dokumenteras i ansökan och vilka antikonceptionsmetoder som anses som effektiva.

Recommendations related to contraception and pregnancy testing

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies