Ansökan om nytt godkännande

De olika procedurerna för att ansöka om marknadsföringstillstånd för läkemedel finns beskrivna i EU-kommissionens Notice to Applicants.

De ansökningsblanketter som används (part IA) är samma, oavsett vald procedur.

OBS! En faktura på ansökningsavgiften skickas när ansökan mottagits, ingen betalning ska göras i förväg.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies