Beslut om avslag

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, innehåller skälen till beslut om avslag av ansökan om godkännande för försäljning.

 

 Hostylan oral solution ENG PAR

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies