Beslut om nya godkännanden

Ansökningar behandlas varje vecka av mötet för beredning inför godkännande. Beslut om godkännanden fattas av direktör/generaldirektör vid Läkemedelsverket.

Mer information om godkända produkter finnas att läsa i publicerad produktresumé (se söktjänsten Läkemedelsfakta), eller på den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats www.ema.europa.eu.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies