Avaktivering

När apoteken säljer läkemedel till konsumenter ska de kontrollera att säkerhetsdetaljerna är intakta samt avaktivera koden i systemet. Det sker automatiskt i apotekens system vid expedition. Vårdgivare har samma ansvar att kontrollera och avaktivera.

När läkemedel säljs till sjukhus och andra vårdinrättningar finns två alternativ för kontroll av säkerhetsdetaljer och avaktivering.

  • Det första alternativet är att sjukhuset eller vårdinrättningen själv kontrollerar säkerhetsdetaljerna och avaktiverar koden när de tar emot produkterna från apoteket eller partihandeln.
  • Det andra alternativet är att sjukhuset eller vårdinrättningen ger apoteket eller partihandlaren de köper läkemedlet från i uppdrag att kontrollera säkerhetsdetaljerna och avaktivera koderna åt dem.
    Alternativ två förutsätter att parterna tydligt reglerar ansvaret genom skriftligt avtal.

Mer information om vad som gäller för avaktiveringar finns i en vägledning som Läkemedelsverket tagit fram.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies