Tillsyn av tillverkning av och handel med läkemedel - GMP/GDP

Läkemedelsverket har idag tillsynsansvar inom en rad ärendeområden. Tillsynsansvar finns till exempel för biverkningar, smittrisk, restnoteringar av läkemedel, avregistreringar, reklamation, olaga försäljning, reklam, kostnadseffektivitet, nya rön, forskningsfusk, missbruk, batch-releaser, kvalitetsbrister, inspektion av tillverkares farmakovigilanssystem (GVP) samt GLP, GPP och GCP-inspektioner.

Flera av de ärendeområdena är föremål för flera myndigheters uppdrag. Det är exempelvis Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Tullen, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SBU, Livsmedelsverket, Rättsmedicinalverket, Konsumentverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt samt SWEDAC.

Läkemedelsverkets svarar för att se till att läkemedelsutveckling, läkemedelstillverkning, förvaring och distribution bedrivs så att användarna erhåller läkemedel som uppfyller gällande krav.

Läkemedelsverket medverkar vid utveckling och implementering av de nationella och internationella krav och riktlinjer som används inom tillsynsområdena.

Varje år inspekteras ca 400 läkemedelsföretag, partihandlare, medicinska gasanläggningar på sjukhus, blodcentraler, dialysavdelningar, apotek m.m. samt läkemedelstillverkare utomlands.

Verksamhet som ligger under Läkemedelsverkets tillsyn kan inte ligga i en privat bostad.

Läkemedelsverket har rätt för sin tillsyn få upplysningar och dokumentation och få tillträde till lokaler. Detta innefattar även rätt att ta fotografier.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies