Regelverk och standarder

 LVFS 2004:7
Tillstånd för tillverkning och import av läkemedel.

 LVFS 2014:8
Tillstånd för partihandel med läkemedel.

 LVFS 1995:25
Utlämnande av läkemedelsprover. Gäller fr o m 1 juli 2009 endast veterinära läkemedel.

 LVFS 2009:6

Marknadsföring av humanläkemedel (Innehåller information om utlämnande av läkemedelsprover.) Gäller fr o m 1 juli 2009.

 Guidelines of 5 November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use (2013/C 343/01)
Riktlinjer för god distributionssed (GDP).

 Eudralex VOLUME 4 GMP
Medicinal products for human and veterinary use : Good manufacturing practice

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies