Tillverkning av läkemedel (GMP)

Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för tillverkning av läkemedel LVFS 2004:7 beskriver vilka krav som gäller vid tillverkning av läkemedel.

Sedan den 1 januari 2004 utges nya eller förlängda tillverkningstillstånd i enlighet med den mall som överenskommits inom EU. Underlaget finns i "Compilation of Community Procedures on inspections and exchange of information" på EMA:s webbplats.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies