Gemensam rådgivning från Läkemedelsverket och TLV

För att bidra till en ändamånsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, erbjuder Läkemedelsverket en gemensam vetenskaplig rådgivning med Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Denna rådgivning är ett komplement till kontakter med andra myndigheter. I vissa frågor kan du ändå behöva få råd och stöd från annan myndighet.

Skriv dina frågor i ansökningsblanketten och specificera gärna vilka frågor som rör respektive myndighet. Skicka blanketten till oss senast tre veckor innan rådgivningen.

registrator@lakemedelsverket.se 

Rådgivningsmöten

Rådgivningen samordnas av en administratör från Läkemedelsverket och och pågår i ca 1,5 timme. I rådgivningen, som äger rum i våra lokaler, deltar representanter från både Läkemedelsverket och TLV. Råden är inte bindande, varken för Läkemedelsverket, TLV eller företaget. Vi följer samma rutiner som gäller för den vetenskapliga rådgivning som vi ger.

Avgift

Avgiften för gemensam vetenskaplig rådgivning är till 45 000 kr per rådgivningstillfälle. Avgiften faktureras efter rådgivningstillfället med betalningsvillkor 30 dagar netto. 

 
 

Vetenskaplig rådgivning

  • Gemensam rådgivning från Läkemedelsverket och TLV

Kontakta oss

Pia Wictor, Läkemedelsverket
018-17 26 85


Sophia Brodin, TLV
08-568 420 50

Vid administrativa frågor kontakta:

Pia Wictor, Läkemedelsverket
018-17 46 00

Ansökan skickas till:

registrator@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies