Livsmedelsanvisning - förskrivningsbara livsmedel

Vissa livsmedel får utlämnas till nedsatt pris till den som är under 16 år och lider av vissa av regeringen fastställda sjukdomar. Livsmedlet förskrivs då på en livsmedelsanvisning. Vilka livsmedel som får förskrivas på detta sätt framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel.

Läkemedelsverket har i uppdrag av regeringen att årligen uppdatera innehållet i bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

De företag som har produkter som de önskar få med i förteckningen gör en intresseanmälan direkt till Läkemedelsverket, som sedan gör en utvärdering av det underlag som kommit in.

Aktuella produkter är de som används för kostbehandling av Chrons sjukdom, fenylketonuri, galaktosemi, glutenintolerans, komjölksproteinintolerans, kort tunntarm, laktosintolerans (medfödd och sekundär), kronisk njurinsufficiens, sojaproteinintolerans eller ulcerös colit.

Produkterna ska vara ändamålsenliga, näringsriktiga och i de fall där så krävs anmälda till Livsmedelsverket. Produkterna ska även i övrigt leva upp till livsmedelsregelverket.

Anmälan till Livsmedelsverket

Observera att intresseanmälan till Läkemedelsverket inte ersätter anmälan till Livsmedelverket. De företag som har produkter som enligt livsmedelsregelverket är anmälningspliktiga till Livsmedelsverket måste alltså även fortsättningsvis anmäla sina produkter dit.

För vidare information om regelverk för livsmedelsprodukter hänvisas Livsmedelsverket. Den intresseanmälan som skickas till Läkemedelsverket görs för att produkterna ska kunna bli aktuella att komma med på listan i bilaga 1 till LVFS 1997:13.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies