Ansökan

Ansökan om att utses till anmält organ sker på ett särskilt ansökningsformulär som tillsammans med kompletterande handlingar skickas till Läkemedelsverket via myndighetens e-tjänst (välj mottagare ”Myndighet för anmälda organ”).

För att underlätta handläggning och granskning bör det göras tydligt under varje punkt i ansökningsformuläret både i vilket dokument och var i dokumentet eftersökt information återfinns. Dokument laddas upp via Läkemedelsverkets e-tjänst och ska vara på svenska eller på engelska.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies