Frågor och svar

Frågor och svar angående medicinteknik både generellt och utifrån specifika frågeställningar har samlats till denna sida – följ länkarna i höger marginal.

Ingången Frågor och svar ny lagstiftning 2017 samlar ihop information den nya lagstiftningen som träder i kraft 2017.
Frågor om appar och mjukvara besvaras på sidan avsedd för dessa.

Via ingången Frågor och svar medicinteknik hittar man svar på frågor om bland annat definitionen av en medicinteknisk produkt, registreringar, kliniska utvärderingar, CE-märkning, utsläppande på marknaden, språkkrav, rapporteringskrav osv.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies