Glasögon och kontaktlinser

Synkorrigerande glasögonglas och kontaktlinser är medicintekniska produkter. Glasögonbågar är tillbehör till medicintekniska produkter och ska därmed uppfylla kraven i det medicintekniska regelverket.

 Glasögonglas som korrigerar synfel är medicintekniska produkter i klass I.

Klassificeringen av synkorrigerande kontaktlinser är beroende av hur lång tid linserna är avsedda att sitta kvar; linser för kortare tids användning tillhör klass IIa, men linser som är avsedda att kunna bäras dygnet runt placeras i klass IIb.
 
Färgade kontaktlinser utan synkorrektion, s.k. partylinser, är inte medicintekniska produkter. Om färgade linser har ett medicinskt syfte är de medicinteknik och ska uppfylla kraven enligt den medicintekniska lagstiftningen.
 
Det kan även förekomma specialanpassade produkter inom dessa produktområden och de krav som ställs på denna tillverkning är samma som för övriga typer av specialanpassade produkter.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies