Anmälningsavgift

Enligt förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter ska den som anmäler en klinisk prövning betala en anmälningsavgift på 20 000 kronor. Avgiften faktureras av Läkemedelsverket. Avgiftsbefrielse kan medges efter särskild begäran om det finns synnerliga skäl dvs. vid mycket speciella eller extraordinära omständigheter.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies