Överklagan av beslut

Överklagande av Läkemedelsverkets beslut ställs till Förvaltningsrätten i Uppsala län men sändes in till Läkemedelsverket. Om verket inte finner skäl att ändra beslutet, vidarebefordras överklagandet till Förvaltningsrätten.
 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies