Slutrapport

Efter avslutad prövning ska sponsor sammanställa en fullständig rapport som ska godkännas och undertecknas av huvudprövaren eller den koordinerande prövaren om det är en multicenterprövning. Läkemedelsverket ska på begäran få tillgång till rapporten.
 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies