Helrenovering

Med helrenovering förstås att en produkt återställs till nyskick på ett sätt som gör att dess livslängd förlängs utöver vad som angivits av den ursprunglige tillverkaren.

I Sverige betraktas en produkt som processats för att återanvändas i strid med tillverkarens anvisningar som helrenoverad (d.v.s. den jämställs med en ny produkt). Detta innebär att den som svarar för helrenoveringen övertar det legala tillverkaransvaret och att produkten måste genomgå en ny CE-märkning innan den släpps ut på marknaden.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies