Publicerade ändringar av Läkemedelsverkets föreskrifter

Läkemedelsverket publicerar fortlöpande beslutade ändringar i sina ändringföreskrifter.

Ändringarna i de europeiska regelverken implementeras i svensk lag via ändringsföreskrifter. Varje ändringsföreskrift är en ändring i förhållande till grundföreskriften och tidigare ändringsföreskrifter.

Under Läkemedelsverkets föreskrifter inom det medicintekniska området, se högermarginalen, finns samtliga föreskrifter samlade tillsammans med ändringsföreskrifterna. För att underlätta läsandet finns sammanställda versioner som kallas konsoliderade och där alla ändringar är inlagda på rätt plats. Det är dock alltid respektive grundföreskrift tillsammans med ändringsföreskrifterna som ska anses som gällande.

Under sidorna till höger finns en kortfattad sammanfattning om vad de senaste ändringarna har inneburit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies