NMI – Nationella medicinska informationssystem

En nationell föreskrift har tagits fram om nationella medicinska informationssystem som inte är CE-märkta medicintekniska produkter. Observera att föreskrifterna i fråga inte har någon koppling varken till något europeiskt direktiv eller till Läkemedelsverkets föreskrifter för medicintekniska produkter.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies