Kontroll av narkotika i Sverige

Narkotika är ämnen med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som lätt kan omvandlas till sådana ämnen. Läkemedelsverket för en förteckning över de ämnen som är narkotika i Sverige, se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Narkotiska läkemedel kan du hitta i sökfunktionen Läkemedelsfakta.

Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av narkotika. Det krävs i regel tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in, föra ut, tillverka, handla med eller inneha narkotika. Även för transitering (föra genom Sverige som ett mellanliggande land) krävs tillstånd.

Det finns ett fåtal undantag från kravet på tillstånd. Det krävs till exempel inget tillstånd för statliga eller kommunala institutioner att inneha narkotika, om ämnet behövs för vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning.

Narkotika definieras som beroendeframkallande eller euforiserande ämnen

Narkotika definieras i § 8 narkotikastrafflagen (1968:64) som läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter. Dessutom ska ämnet antingen finnas upptaget i en internationell överenskommelse (1961 års allmänna narkotikakonvention eller 1971 års psykotropkonvention) som Sverige biträtt eller vara narkotikaförklarat av den svenska regeringen. 

Här hittar du ämnen som är narkotikaklassade i Sverige

Samtliga narkotiska ämnen, både internationellt och nationellt förklarade, finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.

Du kan ta fram en egen, aktuell lista över narkotiska läkemedel i söktjänsten Läkemedelsfakta.

Lagar och regler för narkotiska ämnen

Följande lagar, förordningar och föreskrifter styr hanteringen av narkotika:

 1961 års allmänna narkotikakonvention

 1971 års psykotropkonvention

 Narkotikastrafflagen (1968:64)

 Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika

 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS) inom narkotikaområdet


 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies