Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av narkotika

Läkemedelsverket ska särskilt ansvara för kontrollen och tillsynen av lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Läkemedelsverket har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av regelverket.

I Sverige finns cirka 160 företag och organisationer som har tillstånd att hantera narkotika. Därtill kommer andra tillsynsobjekt som inte behöver tillstånd för sin narkotikaverksamhet bland annat alla apotek och forskning vid universitet och högskolor.

 

 
 

Relaterad information

 

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies