Svenska regler om tatueringsfärger och permanent makeup

Tatueringsfärger, det vill säga färger som injiceras under huden för tatuering eller permanent makeup, har tidigare saknat särskild lagstiftning i Sverige. En svensk förordning om tatueringsfärger började gälla den 1 augusti 2012 och Läkemedelsverket har tagit fram en föreskrift på området som började gälla den 1 februari 2013.

Förordningen tar upp övergripande villkor som gäller när man vill tillverka, importera, saluföra eller använda tatueringsfärg i sin verksamhet. I detta sammanhang betyder import att ta in tatueringsfärger till Sverige från ett annat land, både från EU-land och från land utanför EU. Syftet med de nya reglerna är att skydda de som tatuerar sig genom att begränsa riskerna med tatueringsfärger så de inte innehåller skadliga ämnen och att se till att en effektiv kontroll av tatueringsfärger är möjlig på den svenska marknaden.

 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger

Mer detaljerade regler om färgerna finns i föreskriften LVFS 2012:25 som träder i kraft den första februari 2013.

 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger 

Vad reglerna innebär

För dig som tillverkar eller importerar tatueringsfärger

Du måste bland annat se till att:

  • De tatueringsfärger som du tillverkar/importerar till Sverige följer reglerna för innehåll, till exempel att de inte innehåller förbjudna ämnen enligt 2 § i föreskriften
  • Tatueringsfärgens behållare och ytterförpackning har rätt information, t.ex. en ingrediensförteckning och namn och adressuppgifter till tillverkaren
  • Tatueringsfärgen anmäls till Läkemedelsverkets produktregister senast en månad efter det att färgen börjar tillverkas eller föras in i Sverige 

För dig som yrkesmässigt injicerar tatueringsfärg (tatuerare)

Du måste bland annat se till att:

  • Kontrollera att de färger du använder har ett innehåll och en märkning som följer regelverket
  • Lämna skriftlig information till den som injiceras (tatueras) om innehållet och egenskaperna hos de färger som används

För dig som tatuerar dig

  • De färger som används till din tatuering får inte innehålla skadliga ämnen
  • Du ska få information från tatueraren om vilka färger som använts i just din tatuering, till exempel deras produktnamn, tillverkarens namn, satsnummer och förteckning över innehållet i dem

Vem kontrollerar att reglerna följs?

Läkemedelsverket är den centrala myndighet som har ansvar för att kontrollera primärleverantörer av tatueringsfärger i Sverige, det vill säga de som tillverkar, yrkesmässigt importerar eller exporterar tatueringsfärger. 

Sveriges kommuner kommer att ha tillsyn över primärleverantörer av tatueringsfärger inom sin kommun, liksom över återförsäljare och de som injicerar färg (tatuerarna).

Notera att reglerna och tillsynen av tatueringsverksamheter i övrigt inte förändras i och med de nya reglerna för färgerna, till exempel kontroll av hygienkrav, som Socialstyrelsen tillsammans med landets kommuner ansvarar för. 

 Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler (Socialstyrelsen)

 
 

Regelverk och tillsynsrapporter

 

Kontakta oss

 

Prenumeration nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om tatueringsfärger och permanent make-up

Genom att anmäla dig till prenumeration av nyhetsbrev medger du att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Läkemedelsverket för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

 Här finns tidigare utgåvor av vårt nyhetsbrev om tatueringsfärger och permanent makeup

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies