Försäljning av lokalbedövande produkter

Läkemedelsverket har i flera fall uppmärksammat tatueringsföretag som säljer lokalbedövande salvor inköpta från utlandet. Detta är i normalfallet inte tillåtet.

Lokalbedövande salvor och krämer som innehåller till exempel lidokain, bensokain eller prilokain omfattas av läkemedelslagstiftningen enligt tidigare avgöranden från Läkemedelsverket och får som huvudregel endast säljas om de är godkända för försäljning som läkemedel. Därmed kan produkter med dessa ämnen inte vara kosmetiska produkter eller andra produktkategorier.

Det finns i dag lokalbedövande salvor som är godkända i Sverige. De får inte säljas utanför apotek. Därmed är det inte tillåtet för andra aktörer, till exempel leverantörer av tatueringsfärger/-utrustning, att sälja sådana produkter.

Läkemedelsverket har i flera fall uppmärksammat tatueringsföretag som säljer lokalbedövande salvor inköpta från utlandet. Läkemedelsverket kan förbjuda sådan försäljning vid vite om försäljning ändå fortsätter, eftersom salvorna är läkemedel som saknar godkännande i Sverige.

Försäljning av läkemedel som saknar godkännande, eller försäljning av lokalbedövande läkemedel utanför apotek kan också vara brottslig. Detta fastslås i Läkemedelslagen och Lagen om handel med läkemedel.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies