Lämna uppgifter till kund om de tatueringsfärger som använts

De nya svenska reglerna för tatueringsfärger innebär att tatueraren från och med den 1 februari 2013 har en skyldighet att skriftligen informera sina kunder om de tatueringsfärger som använts i deras tatuering.

Var i reglerna står det?

Enligt 7 § i förordning (2012:503) om tatueringsfärger ska den som yrkesmässigt injicerar tatueringsfärg i hud (= tatueraren) skriftligen informera den som injiceras (= tatuerad kund) om tatueringsfärgens innehåll och egenskaper. Vilka uppgifter som ska lämnas över till kunden förtydligas i 12 § i Läkemedelsverkets föreskrifter (2012:25) om tatueringsfärg. Där framgår att information om tatueringsfärgens produktnamn samt de uppgifter som anges på förpackningen enligt 10 § a, b, f och g i samma föreskrift ska överlämnas.

Vilka uppgifter ska lämnas till kund?

Från och med den 1 februari 2013 ska följande uppgifter lämnas skriftligen till den tatuerade kunden:

  • Tatueringsfärgens produktnamn
  • Namn eller firma och adress eller inregistrerat affärsställe för den som i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tatueringsfärgen
  • Namn och adress, inklusive land, till den ursprungliga tillverkaren, i de fall tatueringsfärgen förs in till Sverige (använd symbolen för tillverkning = fabrik
  • Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av varorna (så kallat satsnummer eller batchnummer)
  • En förteckning över färgens beståndsdelar i fallande ordning (dvs. det som ingår mest ska stå först och det som ingår minst ska stå sist)

 

Exempel på hur sådana uppgifter kan se ut (obs! helt påhittade uppgifter):

Följande färger har använts till din tatuering utförd 2013-xx-xx av XXXX

Intense Red

Importerad av Ink Master AB, Box 5, 123 45 Stockholm
Ink King, 1213 New York, 23455 USA
Satsnr: 123-34-C
Beståndsdelar/Innehåll: CI 16290, aqua, glycerine, isopropyl alcohol

 

Blazing orange

Importerad av Ink Master AB, Box 5, 123 45 Stockholm
Ink King, 1213 New York, 23455 USA
Satsnr: 123-34-C
Beståndsdelar/Innehåll: CI 16290, aqua, glycerine, isopropyl alcohol

 

Peacock blue

Importerad av Ink Master AB, Box 5, 123 45 Stockholm
Asian Ink, 1814 Wang Street, Beijing, China
Satsnr: 12-2-EB
Beståndsdelar/Innehåll: CI 42090, aqua, glycerine, isopropyl alcohol

 

Pitch Black

Importerad av Ink Master AB, Box 5, 123 45 Stockholm
Asian Ink, 1814 Wang Street, Beijing, China
Satsnr: 04-05-EF
Beståndsdelar/Innehåll: CI 27755, CI 28440, aqua, glycerine, isopropyl alcohol
 
 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies