SME-guiden

Läkemedelsverkets guide vänder sig i första hand till små och medelstora företag samt till forskare och innovatörer som planerar eller håller på att utveckla läkemedel, medicinteknik eller kosmetiska produkter.

Guiden avser att ge lättillgänglig och kortfattad information om vad som behöver ingå i en ansökan om klinisk prövning eller godkännande (läkemedel) samt vägledning till aktuella regelverk.

För mer detaljerad information  erbjuder Läkemedelsverket service genom den speciella frågefunktion som är kopplad till guiden. Dessutom finns möjlighet att söka rådgivning hos Läkemedelsverket avseende såväl regelverk som vetenskapliga frågor rörande utveckling av nya produkter.

Humanläkemedel

Läkemedel för människa
Guide: Läkemedel för människa

   
Veterinära läkemedel

Läkemedel för djur
Guide: Läkemedel för djur

   
Kosmetiska produkter

Kosmetika för människa
Guide: Kosmetika för människa

   
Veterinära kosmetiska produkter

Kosmetika för djur
Guide: Kosmetika för djur

   
Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter
Guide: Medicintekniska produkter 
 

Rådgivning

Läkemedelsverkets vetenskapliga och regulatoriska rådgivningar är både administrativa och handläggande.

 Läs mer om regulatorisk rådgivning

 Läs mer om vetenskaplig rådgivning

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies