Läkemedel för människa

Ett humanläkemedel kan kort definieras som en eller flera substanser som har i uppgift att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdom hos människa. Det kan också återställa kroppsfunktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan. Läkemedelsbegreppet är övergripande och det finns flera produkter som har läkemedelsliknande effekt, likväl som det finns ett antal undergrupper av läkemedel.

 
 • Kemiska läkemedel

  • Preklinik

   • Farmakologiska studier

   • Säkerhetsstudier

   • Vem kan göra GLP-studier?

   • Riktlinjer mm

  • Tillverkning av prövningsläkemedel

  • Klinisk läkemedelsprövning

   • Regler och tillstånd för klinisk läkemedelsprövning

   • Klinisk läkemedelsprövning eller inte?

   • Första gången ett läkemedel ges till människa

   • Riktlinjer för olika terapiområden

  • Kommersiell tillverkning

  • Godkännanden

 • Biologiska läkemedel

  • Preklinik

   • Farmakologiska studier

   • Säkerhetsstudier

   • Vem kan göra GLP-studier?

   • Riktlinjer mm

  • Tillverkning av prövningsläkemedel

  • Klinisk läkemedelsprövning

   • Regler och tillstånd för klinisk läkemedelsprövning

   • Klinisk läkemedelsprövning eller inte?

   • Första gången ett läkemedel ges till människa

   • Riktlinjer för olika terapiområden

  • Kommersiell tillverkning

  • Godkännanden

 • Radioaktiva läkemedel

 • Avancerade terapiläkemedel

  • Betraktas produkten som ett läkemedel?

  • Godkännande

 • Växtbaserade läkemedel

  • Effekt- och säkerhetsdokumentation

   • Fullständig ansökan

   • Väletablerad medicinsk användning

    • EU-gemensamma växtmonografier

   • Traditionella växtbaserade läkemedel

  • Produktens kvalitet och tillverkning

   • Råvaror/ växtbaserat utgångsmaterial

   • Aktiv substans

   • Färdig produkt

   • Kvalitetsdokumentation

  • Godkännande/ registrering

   • Procedurer

    • Nationell procedur

    • DCP/MRP

   • Avgifter

   • Ansökan

 • Naturläkemedel

  • Effekt och säkerhetsdokumentation

  • Produktens kvalitet och tillverkning

   • Aktiv substans

   • Färdig produkt

   • Kvalitetsdokumentation

  • Godkännandeprocedur

   • Ansökan

   • Avgifter

   • Nationell procedur

 • Homeopatiska läkemedel

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies