Sprutor & kanyler

På den här sidan hittar du information om handel med sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen genom huden.

För att handla med sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen genom huden krävs en anmälan till Läkemedelsverket. För införsel av sprutor och kanyler krävs inget tillstånd.

Anmälan om handel med sprutor och kanyler

En anmälan om handel med sprutor och kanyler ska göras till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. Anmälan ska göras på blankett "Anmälan om handel med sprutor och kanyler". Anmälan är avgiftsfri.

Om tidigare angivna förhållanden ändras eller om verksamheten upphör ska även detta anmälas.

Den som partihandlar med sprutor och kanyler ska vid försäljning försäkra sig om att återförsäljaren har rätt att handla med varorna.

Sprutor och kanyler ska förvaras och hanteras så att obehöriga inte kan komma över dem. Den som handlar med sprutor eller kanyler ska vid försäljning försäkra sig om att dessa inte kan komma att användas vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Sprutor och kanyler får inte säljas till den som är under 20 år, om inte denne kan styrka att varorna ska användas för medicinskt bruk.

Läkemedelsverket ska snarast informeras om stöld eller annan avledning.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies