Möten med Innovationskontoret

För material och information om tidigare möten, följ gärna länken i marginalen till höger.

Hur stöder Läkemedelsverket, Vinnova och Medicon Village utvecklingen av läkemedel och medicintekniska produkter?
Lund, onsdag 30 september 2015, 14 - 17

Välkommen till en eftermiddag på Medicon Village där Läkemedelsakademin, Vinnova och Läkemedelsverket presenterar hur vi kan stötta och underlätta utvecklingen av läkemedel och medicintekniska produkter.
Mer information hos Medicon Village.

 
 

Genomförda möten

Här finns presentationer och även inspelningar av våra tidigare genomförda möten med Innovationskontoret.

 Genomförda möten

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies