Behandlingsrekommendationer humanläkemedel

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Adhd

Tryckt version: 2016:27(2).

Akne

Tryckt version: 2014:(25)4

Alkoholabstinens

Tryckt version: 2010:(21)2

Alkoholberoende

Tryckt version: 2007:18(1)

Alzheimers sjukdom

Tryckt version: 2002:(13)7-8

Antibiotikabehandling i tandvården

Tryckt version: 2014:(25)1

Antibiotikabehandling vid graviditet

Tryckt version: 2006:(17)3

Antibiotikaprofylax i tandvården

Tryckt version: 2012:(23)5

Antikonception

Tryckt version: 2014:(25)2

Antivitamin-K läkemedel (AVK)

Tryckt version: 2006:(17)2

Astma

Tryckt version: 2015:(26):3.

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Tryckt version: 2014:(25)5.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

Tryckt version: 2008:(19)5

Borrelia

Tryckt version: 2009:(20)4

Cytomegalovirusinfektioner - CMV

Tryckt version: 2010:(21)2

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

Tryckt version: 2016:27(6).

Dermatomykoser

Tryckt version: 2004:(15)6

Diabetes

Tryckt version: 2010:(21)1

Enteral läkemedelsadministrering

Tryckt version: 2013:(24)2

Epilepsi

Tryckt version 2011:(22)1

Faryngotonsilliter i öppenvård

Tryckt version: 2012:(23)6

Gikt

Tryckt version: 2016:27(3).

Hepatit B

Tryckt version: 2007:(18)5

Hepatit C (HCV)

Tryckt version: 2015:(26):4.

Herpes simplex, herpes zoster

Tryckt version: 2005:(16)4

HIV-infektioner

Tryckt version: 2011:(22)3

Hjärtsvikt

Tryckt version: 2006:(17)1

HRT

Tryckt version: 2004:(15)3

Hud- och mjukdelsinfektioner

Tryckt version 2009:(20)5

Huvudlöss

Tryckt version 2010:(21)5

Inflammatorisk tarmsjukdom

Tryck version 2012:(23)2

Influensa (profylax med antivirala medel)

Tryckt version: 2011:(22)5

Insulinanaloger

Tryckt version: 2005:(16)3

KOL

Webbpubl. på www.lakemedelsverket.se den 16/10 2015.

Multipel skleros (MS)

Tryckt version: 2015:(26):3.

Narkolepsi

Tryckt version: 2013:(24)4

Nedre luftvägsinfektioner

Tryckt version: 2008:(19)3

Neonatal sepsis

Tryckt version: 2013:(24)3

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

Tryckt version: 2016:27(4).

Neuropatisk smärta

Tryckt version: 2007:(18)6

Opioider

Tryckt version: 2002:(12)1

Otit (akut mediaotit - AOM)

Tryckt version: 2010:(21)5

Paracetamol till barn

Tryckt version: 2009:(20)6

Parkinsonism

Tryckt version: 2008:(19)2

Plasma

Tryckt version: 2010:(21)3

Pneumoni, sjukhusförvärvad

Tryckt version: 2016:(27)1.

Psoriasis

Tryckt version: 2011:(22)4.

Restless legs syndrom (RLS)

Tryckt version: 2009:(20)3.

Rinosinuit

Tryckt version: 2005:(16)3.

RSV-infektioner

Tryckt version: 2015:(26)5.

Schizofreni

Tryckt version: 2013:(24)5

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner

Tryckt version: 2015:(26)1 .

Smärtlindring i livets slutskede

Tryckt version: 2010:(21)6.

Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård

Tryckt version: 2014:(25)3

Svampinfektioner

Tryckt version: 2011:(22)3.

Sömnstörningar hos barn

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)2.

Urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa

Tryckt version: 2011:(22)2.

UVI - Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

Tryckt version: 2007:(18)2.

Vanliga infektioner i öppenvård

Broschyr med sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av dåvarande Smittskyddsinstitutet, numera Folkhälsomyndigheten, och Läkemedelsverket 2013.

 

Arkiv

Läkemedelsverket går regelbundet igenom samtliga behandlingsrekommendationer. De som bedöms vara inaktuella, främst beroende på att nya läkemedel tillkommit eller att behandlingspraxis förändrats, flyttas till arkivet. 

 ARKIV: Rekommenderade läkemedelsbehandlingar

Äldre rekommendationer som  fortfarande bedöms vara aktuella i sitt huvudbudskap, finns kvar på listan över rekommenderade läkemedelsbehandlingar.

 

 

 

Relaterad information

 

Om rekommendationerna

Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med specialister från sjukvården. Behandlingsrekommendationerna är baserade på aktuell vetenskap och erfarenhet.
Ämnesvalet görs bland annat utifrån önskemål från sjukvården.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies