Humanläkemedel

Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med representanter för berörda medicinska specialiteter, ibland i samverkan med andra myndigheter. De är främst avsedda som praktiska kunskapsstöd om hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen. Som stöd för framtagandet av rekommendationerna arrangerar Läkemedelsverket varje år ett antal expertmöten. Nedan hittar du våra aktuella behandlingsrekommendationer.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Adhd

Tryckt version: 2016:27(2).

Akne

Tryckt version: 2014:(25)4

Alkoholabstinens

Tryckt version: 2010:(21)2

Alkoholberoende

Tryckt version: 2007:18(1)

Alzheimers sjukdom

Tryckt version: 2002:(13)7-8

Antibiotikabehandling i tandvården

Tryckt version: 2014:(25)1

Antibiotikabehandling vid graviditet

Tryckt version: 2006:(17)3

Antibiotikaprofylax i tandvården

Tryckt version: 2012:(23)5

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Tryckt version: 2017:28(1).

Antikonception

Tryckt version: 2014:(25)2

Antivitamin-K läkemedel (AVK)

Tryckt version: 2006:(17)2

Astma

Tryckt version: 2015:(26):3.

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Tryckt version: 2014:(25)5.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

Tryckt version: 2008:(19)5

Borrelia

Tryckt version: 2009:(20)4

Cytomegalovirusinfektioner - CMV

Tryckt version: 2010:(21)2

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

Tryckt version: 2016:27(6).

Dermatomykoser

Tryckt version: 2004:(15)6

Diabetes

Tryckt version: 2010:(21)1

Enteral läkemedelsadministrering

Tryckt version: 2013:(24)2

Faryngotonsilliter i öppenvård

Tryckt version: 2012:(23)6

Gikt

Tryckt version: 2016:27(3).

Hepatit B

Tryckt version: 2007:(18)5

Hepatit C (HCV)

Tryckt version: 2015:(26):4.

Herpes simplex, herpes zoster

Tryckt version: 2005:(16):4.

HIV-infektioner

Tryckt version: 2011:(22)3.

Hjärtsvikt

Tryckt version: 2006:(17)1.

HRT

Tryckt version: 2004:(15)3

Hud- och mjukdelsinfektioner

Tryckt version 2009:(20)5

Huvudlöss

Tryckt version 2010:(21)5

Inflammatorisk tarmsjukdom

Tryck version 2012:(23)2

Influensa (profylax med antivirala medel)

Tryckt version: 2011:(22)5

Insulinanaloger

Tryckt version: 2005:(16)3

KOL

Webbpubl. på www.lakemedelsverket.se den 16/10 2015.

Multipel skleros (MS)

Tryckt version: 2015:(26):3.

Narkolepsi

Tryckt version: 2013:(24)4.

Nedre luftvägsinfektioner

Tryckt version: 2008:(19)3.

Neonatal sepsis

Tryckt version: 2013:(24)3.

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

Tryckt version: 2016:27(4).

Neuropatisk smärta

Tryckt version: 2007:(18)6.

Opioider

Tryckt version: 2002:(12)1

Paracetamol till barn

Tryckt version: 2009:(20)6

Parkinsonism

Tryckt version: 2008:(19)2.

Plasma

Tryckt version: 2010:(21)3.

Pneumoni, sjukhusförvärvad

Tryckt version: 2016:(27)1.

Psoriasis

Tryckt version: 2011:(22)4.

Restless legs syndrom (RLS)

Tryckt version: 2009:(20)3.

Rinosinuit

Tryckt version: 2005:(16)3.

RSV-infektioner

Tryckt version: 2015:(26)5.

Schizofreni

Tryckt version: 2013:(24)5

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner

Tryckt version: 2015:(26)1 .

Smärtlindring i livets slutskede

Tryckt version: 2010:(21)6.

Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård

Tryckt version: 2014:(25)3

Svampinfektioner

Tryckt version: 2011:(22)3.

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Tryckt version: 2017:28(2).

Sömnstörningar hos barn

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)2.

Urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa

Tryckt version: 2011:(22)2.

UVI - Nedre urinvägsinfektion hos kvinnor

Tryckt version: 2007:(18)2.

Vanliga infektioner i öppenvård

Broschyr med sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställda av dåvarande Smittskyddsinstitutet, numera Folkhälsomyndigheten, och Läkemedelsverket 2013.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies