Behandlingsrekommendationer humanläkemedel

Behandlingsrekommendationer är främst avsedda som praktiska kunskapsstöd om hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen. Informationen i en rekommendation bör vid förskrivningstillfället alltid kompletteras med informationen i aktuell produktresumé.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Huvudlöss

Tryckt version: 2019;30(3).

Epilepsi

Tryckt version: 2019:(30)3.

Psoriasis och psoriasisartrit

Tryckt version: 2019:(30)2.

Hud- och mjukdelsinfektion

Webbpublicerad 2018-06-18. Tryckt version: 2018:(29)3.

Intravenös vätskebehandling till barn

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018:(29)2.

Vanliga infektioner i öppenvård

Broschyren ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, även kallad ”Regnbågsbroschyren”, innehåller sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Webbpublicerad 2019-03-05.

UVI - Urinvägsinfektioner i öppenvård

Tryckt version: 2017:(28)5.

Diabetes typ 2

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017:28(4).

Långvarig smärta hos barn och vuxna

Tryckt version: 2017:28(3).

Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Tryckt version: 2017:28(2).

Plasma

Tryckt version: 2010:(21)3.

Neonatal sepsis

Tryckt version: 2013:(24)3.

Narkolepsi

Tryckt version: 2013:(24)4.

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Tryckt version: 2017:28(1).

Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna

Tryckt version: 2016:27(6).

Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

Tryckt version: 2016:27(4).

Gikt

Tryckt version: 2016:27(3).

Adhd

Tryckt version: 2016:27(2).

Pneumoni, sjukhusförvärvad

Tryckt version: 2016:(27)1.

Multipel skleros (MS)

Tryckt version: 2015:(26):3.

KOL

Webbpublicerad 2015-10-16

RSV-infektioner

Tryckt version: 2015:(26)5.

Astma

Tryckt version: 2015:(26):3.

Sömnstörningar hos barn

Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)2.

Sexuellt överförbara bakteriella infektioner

Tryckt version: 2015:(26)1 .

Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom

Tryckt version: 2014:(25)5.

Akne

Tryckt version: 2014:(25)4

Smärtsamma procedurer - behandling av barn i hälso- och sjukvård

Tryckt version: 2014:(25)3

Antikonception

Tryckt version: 2014:(25)2

Antibiotikabehandling i tandvården

Tryckt version: 2014:(25)1

Schizofreni

Tryckt version: 2013:(24)5

Enteral läkemedelsadministrering

Tryckt version: 2013:(24)2

Faryngotonsilliter i öppenvård

Tryckt version: 2012:(23)6

Antibiotikaprofylax i tandvården

Tryckt version: 2012:(23)5

Inflammatorisk tarmsjukdom

Tryck version 2012:(23)2

Urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa

Tryckt version: 2011:(22)2.

Smärtlindring i livets slutskede

Tryckt version: 2010:(21)6.

Otit (akut mediaotit - AOM)

Webbpublicering av uppdatering av avsnitt om rörotit: 2018-06-15. Tryckt version av uppdatering av avsnitt om rörotit: 2018:(29)3. Tryckt version av ursprunglig rekommendation: 2010:(21)5.

Cytomegalovirusinfektioner - CMV

Tryckt version: 2010:(21)2

Alkoholabstinens

Tryckt version: 2010:(21)2

Borrelia

Tryckt version: 2009:(20)4

Restless legs syndrom (RLS)

Tryckt version: 2009:(20)3.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

Tryckt version: 2008:(19)5

Nedre luftvägsinfektioner

Tryckt version: 2008:(19)3.

Alkoholberoende

Tryckt version: 2007:18(1)

Parkinsonism

Tryckt version: 2008:(19)2.

Influensa (profylax med antivirala medel)

Tryckt version: 2011:(22)5

Alzheimers sjukdom

Tryckt version: 2002:(13)7-8

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies