Läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens och tillhörande material. Tryckt version: 2010:(21)2.

 


 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 Jävsdeklaration

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2010:2(21)

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies