Läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens

Nedan finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens och tillhörande bakgrundsdokument. För vissa behandlingsrekommendationer/kunskapsdokument finns det presentationsmaterial speciellt framtaget som underlag för att använda vid utbildnings- och informationstillfällen. Det kan också finnas en version av behandlingsrekommendationen som riktar sig till allmänheten, se Relaterad information i högermarginal.
Tryckt version: 2010:(21)2

 


 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 Jävsdeklaration

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2010:2(21)

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies