Läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens och tillhörande material. Tryckt version: 2010:(21)2.


 Behandlingsrekommendation

Referens: Alkoholabstinens. Information från Läkemedelsverket. 2010;21(april):33-38

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2010;21 (april):sida-sida.

 Jävsdeklaration

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2010:2(21)

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies