Läkemedelsbehandling av alkoholberoende

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende och tillhörande material. Tryckt version: 2007:18(1).

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Alkoholberoende. Information från Läkemedelsverket 2007;18(januari):10–15.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2007;18(januari):sida-sida.

 

 Jävsdeklarationer

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2007:18(1) 

 
 

Relaterad information

 

Presentationen

Tips till presentatören
Till varje bild finns en anteckningssida i PowerPoint. Den innehåller text från motsvarande avsnitt i behandlingsrekommendationen. Anteckningssidan är tänkt att fungera som ett stöd för presentatören.

 

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies