Läkemedelsbehandling av alkoholberoende

Nedan finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende och tillhörande bakgrundsdokument. För vissa behandlingsrekommendationer/kunskapsdokument finns det presentationsmaterial speciellt framtaget som underlag för att använda vid utbildnings- och informationstillfällen. Det kan också finnas en version av behandlingsrekommendationen som riktar sig till allmänheten, se Relaterad information i högermarginal.
Tryckt version: 2007:18(1)

 

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 Jävsdeklarationer

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2007:18(1) 

 
 

Relaterad information

 

Presentationen

Tips till presentatören
Till varje bild finns en anteckningssida i PowerPoint. Den innehåller text från motsvarande avsnitt i behandlingsrekommendationen. Anteckningssidan är tänkt att fungera som ett stöd för presentatören.

 

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies