Farmakoterapi vid ångest

Tryckt version: 2006:(17)4.

 

 Behandlingsrekommendation

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2006:(17)4.

 

Svår ångest uppkommer ibland vid psykosociala påfrestningar och livshändelser men förekommer också utan påvisbar anledning eller som ett resultat av somatisk sjukdom. Med ångestsyndrom avses att flera symtom på ångest förekommer samtidigt på ett specifikt sätt och med en viss varaktighet. Cirka var tredje kvinna och var femte man kommer någon gång i livet att drabbas av ett ångestsyndrom. Insjuknandet sker ofta i unga år och tillståndet kan medföra stort lidande, t.o.m. invaliditet. Man kan uttrycka ångest på många olika sätt baserat på olika kulturella referensramar och utbildningsbakgrund. Ångest kan kommuniceras t.ex. genom en beskrivning av kroppsliga symtom som hjärtklappning eller trångt i bröstet.

Läkaren bör göra upp en behandlingsplan i samråd med patienten och eventuellt med närstående. Information om ångestens art, möjliga orsaker och förlopp är väsentligt och har ett terapeutiskt värde i sig. Informationen måste vara tydlig, gärna både muntlig och skriftlig, och förmedlas med empati och utefter patientens föreställningar och tankar. Den behöver oftast upprepas vid återbesök, eftersom patienter med akut ångest inte sällan har en nedsatt förmåga till uppfattning och inprägling. Farmakologisk behandling vid ångest utgör alltid bara en del av det totala omhändertagandet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies