Antibiotikabehandling i tandvården

Här finner du behandlingsrekommendationen om antibiotikabehandling i tandvården och tillhörande material. Tryckt version: 2014:(25)1.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården. Information från Läkemedelsverket 2014;25(1):19–30.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2014;25(1):sida–sida.

 

 PowerPoint-presentation

 

 Tryckt version:

  Information från Läkemedelsverket 2014:(25)1

Huvudbudskap

 • Patienter utan kända riskfaktorer/riskbeteenden utgör majoriteten av de akuta fallen. De vanligaste diagnoserna utgörs
  av akut (symtomatisk) apikal parodontit, pulpit, abscesser av olika slag och perikoronit. Hos dessa patienter ska i första
  hand dränage genomföras och orsaken till infektion avlägsnas (lokal kirurgisk infektionsbehandling).
 • Antibiotikaförskrivning får aldrig ersätta korrekt diagnostik, lämplig och effektiv antiseptisk behandling och nödvändig
  kirurgisk lokalbehandling.
 • Vid allmänpåverkan eller tydliga tecken på infektionsspridning bör dränage av infektionen kompletteras med systemisk
  antibiotikabehandling. I svåra fall, överväg akutremiss.
 • Penicillin V (PcV) är förstahandsalternativ vid behandling av orala infektioner.
 • Metronidazol kan användas som tillägg till PcV vid terapisvikt, eller vid primär behandling i kombination med PcV vid
  allvarlig infektion med tecken på spridning. Klindamycin ska inom allmäntandvården, bland annat på grund av risken för
  svåra diarréer och ekologiska störningar, endast användas vid penicillinallergi.
 • Lokal antibiotikabehandling rekommenderas inte vid behandling av orala infektioner.
 • Aggressiv parodontit, periimplantit, osteomyelit samt sekundärinfektioner vid käkbensnekroser bör behandlas av, eller i
  samråd med, specialisttandvården.
 • Antibiotika ska inte användas vid behandling av pulpit.
 • Handläggning av orala infektioner hos medicinska riskpatienter ska ske i samråd mellan tandvård och behandlande
  läkare när så är befogat.
 • God förebyggande tandvård, inklusive god egenvård, är av största vikt för att förebygga orala infektioner.
 • Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga spridning av resistenta bakterier och andra smittämnen, är att
  vårdpersonal av alla kategorier i sitt arbete konsekvent tillämpar basala hygienrutiner.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies