Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD

Här finner du behandlingsrekommendationen om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom – BPSD och tillhörande material. Tryckt version: 2008:(19)5.

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2008;19(5):15–24.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2008;19(5):sida–sida.

 Jävsdeklarationer

 PowerPoint-presentation 

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2008:(19)5 

 
 

Relaterad information

 

Presentationen

Tips till presentatören

Till varje bild finns en anteckningssida i PowerPoint. Den innehåller text från motsvarande avsnitt i behandlingsrekommendationen. Anteckningssidan är tänkt att fungera som ett stöd för presentatören.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies