Läkemedelsbehandling av borreliainfektion

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling av borreliainfektion och tillhörande material. Tryckt version: 2009:(20)4.

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Läkemedelsbehandling vid astma: Information från Läkemedelsverket 2009;20(4):15–24.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel Information från Läkemedelsverket 2009;20(4):sida–sida

 Jävsdeklarationer

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2009:(20)4

 

Sammanfattning

I mars 2009 arrangerade Läkemedelsverket en två dagar lång workshop om diagnostik och behandling av borreliainfektion hos vuxna och barn. Klinisk bild och diagnostiska överväganden sammanfattas i en faktaruta och laboratoriediagnostik berörs i ett eget avsnitt. Behandlingsrekommendationer avseende antibiotikaval vid olika typer av borreliamanifestationer återfinns i Appendix I och II sid 16.

Neuroborrelios, borrelios hos barn samt långvariga sjukdomstillstånd orsakade av borreliainfektion berörs särskilt liksom
olika resttillstånd.

Behandlingstid vid påvisad infektion är 10–21 dagar. Längre behandlingstider har inte visat sig ha bättre effekt. Upprepad och långvarig antibiotikabehandling hos patienter med restsymtom i form av kognitiv funktionsnedsättning, trötthet och muskelvärk efter genomgången behandling har inte visat någon effekt. Patienter med restsymtom efter adekvat antibiotikabehandling bör genomgå en noggrann klinisk undersökning för att utesluta andra orsaker till symtomen. Genomgången sjukdom skyddar inte mot ny infektion.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies