Cytomegalovirusinfektioner - CMV

Här finner du behandlingsrekommendationen om cytomegalovirusinfektioner - CMV och tillhörande material. Tryckt version: 2010:(21)2.

 

 Behandlingsrekommendation

Referens: Cytomegalovirusinfektioner - CMV: Information från Läkemedelsverket 2010;21(2):7–18.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket;2010;21(2):sida–sida

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2010:(21)2

 

Huvudbudskap

 • Förbättrad diagnostik, särskilt kvantitativ realtids-PCR, möjliggör uppdatering och ändring av nuvarande profylax- och
  behandlingsstrategi vid CMV-infektion.
 • Ett nytt antiviralt medel mot CMV, valganciklovir, har godkänts sedan föregående rekommendation om farmakologisk
  behandling av CMV-infektioner. Valganciklovir rekommenderas för profylax, preemptiv behandling och behandling av
  sjukdom med lindriga till måttliga symtom hos organtransplanterade.
 • Behandling med intravenöst ganciklovir bör övervägas till barn yngre än fyra veckor med kongenital CMV-infektion och
  CNS-symtom.
 • Vid CMV-retinit rekommenderas behandling med valganciklovir/ganciklovir. Cidofovir ska endast användas då dessa
  läkemedel bedömts vara olämpliga.

 

 

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies