Enteral läkemedelsadministrering

Här finner du kunskapsdokumentet om enteral läkemedelsadministrering och tillhörande material. Tryckt version: 2013:(24)2.

 

 Kunskapsstöd
Referens: Enteral läkemedelsadministrering – nytt kunskapsstöd. Information från Läkemedelsverket 2013;24(2):11–28.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2013;24(2):sida–sida.

 

 Poster (skrivs ut i A3-format)

 Bildspel

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2013:(24)2

 

Vid enteral läkemedelsadministrering tillförs läkemedel via enteral sond eller nutritiv stomi, det vill säga via slang genom näsan/munnen till mag-tarmkanalen eller genom bukväggen till mag-tarmkanalen.

Läkemedlet används då på ett sätt som i de allra flesta fall inte finns beskrivet i den godkända produktinformationen (produktresumé och bipacksedel). Sådan läkemedelshantering kräver extra noggrann uppföljning av behandlingseffekt och komplikationer.

För att enteral läkemedelsadministrering ska kunna utföras på säkrast möjliga sätt behöver vårdpersonalen ha goda kunskaper om vilka krav detta administreringssätt ställer på läkemedelshantering och uppföljning.

Vårdpersonalen behöver ha tid för att utföra den många gånger mer omfattande läkemedelshanteringen, praktiska förutsättningar i form av exempelvis datoriserade journalstöd som underlättar nödvändig dokumentation, möjlighet att enkelt ta del av relevanta informationskällor och vid behov kunna rådfråga farmacevtisk kompetens.

Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24–25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta dokument sammanfattar kunskapsläget och expertgruppens gemensamma erfarenheter av enteral läkemedelsadministrering.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies