Hud- och mjukdelsinfektioner

Nedan finner du behandlingsrekommendationen om farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner och tillhörande bakgrundsdokument. För vissa behandlingsrekommendationer/kunskapsdokument finns det presentationsmaterial speciellt framtaget som underlag för att använda vid utbildnings- och informationstillfällen. Det kan också finnas en version av behandlingsrekommendationen som riktar sig till allmänheten, se Relaterad information i högermarginal.
Tryckt version 2009:(20)5.

 

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 Jävsdeklarationer

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2009:(20)5

Huvudbudskap

 • Vid akuta sårskador ska ingen antibiotikabehanding ges utan tecken på infektion.
 • Sårodling bör ske om den kliniska bedömningen är att en sårinfektion behöver antibiotikabehandlas, i synnerhet om
  patienten nyligen vistats i miljö med hög förekomst av multiresistenta bakterier.
 • Grampositiva kocker återfinns i cirka ¾ av alla sårodlingar, framför allt S. aureus.
 • Flukloxacillin är det vanligaste medlet för behandling av hud- och mjukdelsinfektioner.
 • Infektion vid kattbett orsakas oftast av Pasteurella multocida som ska behandlas med penicillin V eller amoxicillinklavulansyra.
  Flukloxacillin saknar effekt på P. multocida.
 • Infektion vid hundbett och bett av människa behandlas med amoxicillin-klavulansyra.
 • Vid impetigo rekommenderas lokal antibiotikabehandling med retapamulin om rengöring (vatten, komplettering med
  klorhexidinlösning) inte har haft avsedd effekt.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies