Läkemedelsbehandling av gikt

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling av gikt och tillhörande material. Tryckt version: 2016:27(3).

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Läkemedelsbehandling av gikt - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(3):23–33.

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2016;27(3):sida–sida.

 PowerPoint-presentation

 Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2016:27(3)

Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

Gikt är en vanlig sjukdom som fått ökad aktualitet på grund av att förekomsten ökat, bilddiagnostiken förbättrats och nya läkemedel godkänts. Läkemedelsverket har i samarbete med experter från sjukvården nu utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling.

 

Läkemedelsverket har i samarbete med en expertgrupp utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling av gikt. Rekommendationerna baseras på de litteraturgenomgångar som publiceras i bakgrundsdokumenten samt på utredningsrapporter och produktinformation. För situationer där evidens saknas eller är otillräckligt baseras rekommendationerna på konsensus i expertgruppen.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Förhöjd halt av urat i serum är i sig inte diagnostiskt för gikt utan skall bedömas tillsammans med kliniska symtom och objektiva fynd.
  • Vid behandling av akut gikt är NSAID/cox-2hämmare, kolkicin och kortison effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, samsjuklighet och övrig medicinering.
  • Lågdos kolkicin är lika effektivt som högre dos men tolereras bättre.
  • Vid giktsymtom och förhöjd halt av urat i serum och bör patienten uppmanas att minimera sitt intag av alkohol, särskilt öl, och av animaliskt protein samt att regelbundet vara fysiskt aktiv, dock utan extrem muskelbelastning. Överviktiga patienter bör stimuleras till att gå ner i vikt.
  • När uratsänkande läkemedel sätts in, under eller efter en giktattack, bör samtidigt skydd (profylax) mot nya attacker ges, t ex NSAID/cox-2hämmare, kolkicin eller prednisolon i upp till 6 mån.
  • Allopurinol är förstahandsval vid uratsänkade behandling. Dosen bör ökas med 100 mg i taget från 100 upp till max 900 mg/dygn, tills målnivån för urat har uppnåtts.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies