Hud- och mjukdelsinfektion

Här finner du behandlingsrekommendationen om initial handläggning och antibaktieriell behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård och tillhörande material. Webbpublicerad 2018-06-18. Tryckt version: 2018:(29)3.

 Behandlingsrekommendation

Referens: Hud- och mjukdelsinfektion - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2018;29(3):19–30.

 Bakgrundsdokument

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2018;29(3):sida–sida.

 Information från Läkemedelsverket nr 3 2018

Antibiotikaresistens är ett allvarligt problem som växer i hela världen, även i Sverige. För att motverka antibiotikaresistens krävs att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling. Detta tar behandlings-rekommendationen för hud- och mjukdelsinfektioner fasta på.


Denna rekommendation omfattar initial handläggning och antibakteriell behandling av hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård. Sedan Läkemedelverkets föregående behandlingsrekommendation publicerades år 2009 (Hud- och mjukdelsinfektioner) har resistensläget förändrats.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte som arrangerades av Läkemedelsverket i samarbete med Nationell arbetsgrupp Strama den 15–16 november 2017. SBU har deltagit i arbetet genom att bereda vetenskapligt litteraturunderlag. Vid mötet deltog representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten, SBU och Läkemedelsverket.

Huvudbudskap

 • Om en hud- och mjukdelsinfektion behöver antibiotika behandlas används i första hand betalaktamantibiotika såsom flukloxacillin eller penicillin V.
 • Streptokocker är fullt känsliga för penicillin V.
 • Sårodling bör endast utföras om resultatet förväntas påverka handläggningen.
 • Erysipelas och cellulit orsakas oftast av betahemolytiska streptokocker och behandlas i första hand med penicillin.
 • Vid impetigo rekommenderas i första hand rengöring med tvål och vatten och avlägsnande av krustor.
 • Abscesser behandlas i första hand med incision och dränering utan antibiotika.
 • Hidradenitis suppurativa är en inflammatorisk sjukdom och en viktig differentialdiagnos till recidiverande furunkulos och abscesser.
 • Infektion vid kattbett orsakas oftast av Pasteurella multocida som behandlas med penicillin V. Flukloxacillin, perorala cefalosporiner och klindamycin saknar effekt på P. multocida.
 • Infektion vid hundbett och bett av människa behandlas med amoxicillin-klavulansyra.

Huvudbudskap vid akuta tillstånd

 • Vid fotinfektion hos diabetiker ska kontakt tas med specialenhet för diabetesfotsår.
 • Klinisk misstanke om nekrotiserande mjukdelsinfektion motiverar omedelbar transport till akutsjukhus och telefonkontakt med akutmottagningen.
 • Klinisk misstanke om toxinchocksyndrom eller staphylococcal scalded skin syndrome, huvudsakligen hos barn, motiverar omedelbar transport till akutsjukhus och telefonkontakt med akutmottagningen.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies