Behandling vid angrepp av huvudlöss

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling av huvudlöss och tillhörande material. Tryckt version: 2019;30(3). 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Behandling av huvudlöss – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):1-5.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2019;30(3):sida–sida. 

 

 Poster - huvudlöss (A3-format)

Behandling vid angrepp av huvudlöss

Denna behandlingsrekommendation handlar om diagnostik och behandling vid angrepp av huvudlöss. Korrekt diagnostik, information till berörda, kontaktspårning och uppföljning är hörnstenarna vid behandling av huvudlöss. Vid konstaterat angrepp av huvudlöss behandlas individen med medicinteknisk produkt som innehåller dimetikon.

Bild två barn som sitter med huvudena ihop och kollar på en ipad

Rekommendationen riktar sig främst till apotekspersonal, skolsköterskor, förskolepersonal och vårdnadshavare. Skolor och förskolor bör ha utarbetade riktlinjer för hur man säkerställer att alla nås av information om huvudlöss och hur man ska behandla.

Vid misstanke om huvudlöss finkammas håret med luskam och om levande huvudlöss upptäcks ska omgivningen informeras. Personer med levande huvudlöss ska behandlas. Lokal behandling med produkter som innehåller dimetikon är förstahandsval vid behandling av huvudlöss. Dessa produkter finns tillgängliga i olika beredningsformer, som till exempel lösning, sprej och schampo. Effekten kontrolleras med luskamning efter avslutad behandling. Samtliga personer med levande huvudlöss i en familj/grupp behandlas samtidigt och behandlingen upprepas efter en vecka för att minimera risk för återsmitta. Viktiga förebyggande åtgärder är att luskamma alla barn vid terminsstarten i förskola och grundskola och att informera om smittspridning. Huvudlöss sprids främst genom direktkontakt huvud mot huvud. Hygienen har ingen betydelse för förekomst av huvudlöss.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies