Huvudlöss

Nedan finner du behandlingsrekommendationen om behandling av huvudlöss och tillhörande bakgrundsdokument. För vissa behandlingsrekommendationer/kunskapsdokument finns det presentationsmaterial speciellt framtaget som underlag för att använda vid utbildnings- och informationstillfällen. Det kan också finnas en version av behandlingsrekommendationen som riktar sig till allmänheten, se Relaterad information i högermarginal.
Tryckt version 2010:(21)5.

 

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2010:(21)5

Huvudbudskap

  • Hörnstenarna vid behandling av huvudlöss är noggrann och utförlig information och diagnostik samt väl genomförd
    behandling och kontaktspårning.
  • Endast personer med levande löss ska behandlas.
  • Samtliga med löss i en familj eller i en grupp bör behandlas samtidigt för att minska risken för ny smitta.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies