Inflammatorisk tarmsjukdom

Här finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom och tillhörande material. Tryck version 2012:(23)2.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2012;23(2):14-24.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2012;23(2):sida–sida.

 

 Jävsdeklarationer

 

Tryck version:

 Information från Läkemedelsverket 2012:(23)2

 

 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn
för sjukdomarna Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit
(UC). Vid nydiagnostiserad akut kolit kan det ibland vara
svårt att skilja mellan UC och CD. För drabbade individer
orsakar IBD vanligen betydande sjuklighet och behovet av
sjukvårdsresurser kan vara omfattande. Epidemiologiska
studier visar att båda sjukdomarna ökar och i Sverige är nu
incidensen av CD 8–9/100 000 invånare. Motsvarande
siffra för ulcerös kolit är 6–19/100 000. Prevalensen av
sjukdomarna är 210–220/100 000 invånare (CD) respektive
230–250/100 000 (UC) vilket betyder att cirka 0,5 %
av befolkningen har IBD. Sjukdomarna debuterar vanligen
vid 15–35 års ålder, men de kan debutera redan i barndomen,
vilket ofta medför en ökad risk för försämrad tillväxt
och för ett aggressivare sjukdomsförlopp.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies