Narkolepsi

Här finner du behandlingsrekommendationen om narkolepsi och tillhörande material. Tryckt version: 2013:(24)4.

 

 Kunskapsdokument
Referens: Läkemedelsbehandling av narkolepsi – ett kunskapsdokument. Information från Läkemedelsverket 2013;24(4):21–27.

 

 Bakgrundsdokumentation 
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2013;24(4):sida–sida.

 

 PowerPoint-presentation


Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2013:(24)4

 

Huvudbudskap

a. Då patienter med narkolepsi ofta har en komplex problematik är det angeläget med ett multiprofessionellt omhändertagande.

b. Modafinil och metylfenidat är förstahandsval för behandling av hypersomni hos vuxna (Rekommendationsgrad A).

c. Natriumoxybat är förstahandsval vid behandling av kataplexi och dyssomni hos vuxna (Rekommendationsgrad A).

d. Det finns klinisk konsensus kring att SSRI/SNRI har effekt mot kataplexi men inga randomiserade dubbelblinda studier
har genomförts (Rekommendationsgrad D).

e. Inga läkemedel är godkända för behandling av narkolepsirelaterade symtom hos barn. Det finns dock betydande erfarenhet
av att behandla dagsömnighet/hypersomni med metylfenidat och modafinil (Rekommendationsgrad D). För behandling
av kataplexi och sömnstörningar finns erfarenhet av SSRI/SNRI samt natriumoxybat (Rekommendationsgrad D).

f. Uppföljning av behandlingen i Svenska Narkolepsiregistret är angelägen, särskilt då dokumentationen av effekt och
säkerhet vid läkemedelsbehandling är begränsad.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies