Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård

Här finner du behandlingsrekommendationen om farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård och tillhörande material. Tryckt version: 2008:(19)3.

 

 NLI-kort - akut bronkit och pneumoni hos vuxna och barn

 Behandlingsrekommendation

Referens: Nedre luftvägsinfektioner: Information från Läkemedelsverket 2008;19(3):49–51.

 Bakgrundsdokumentation

Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2008;19(3):sida–sida.

 Powerpoint-presentation

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2008:(19)3

 

Den 21–22 november 2007 anordnades en workshop om farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i samarbete mellan Läkemedelsverket och Strama (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens).

Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården, där de utgör 10–30 % av alla konsultationer i de nordiska länderna. Bland patienter som söker för luftvägsinfektioner har omkring 25 % nedre luftvägsinfektion, vilket ofta definieras som akut sjukdom med hosta, feber och minst ett annat nedre luftvägssymtom (sputumproduktion, dyspné, väsande andning och bröstsmärta).

Huvudbudskap

  • Antibiotika vid nedre luftvägsinfektioner ska bara användas på strikta indikationer.
  • För en patient med oklar nedre luftvägsinfektion utan allmänpåverkan rekommenderas aktiv exspektans alternativt fördröjd antibiotikaförskrivning.
  • Ingen dokumenterad nytta föreligger av antibiotikabehandling vid akut bronkit oavsett om bronkiten orsakats av virus, mykoplasma eller klassiska bakterier.
  • Antibiotika är inte heller indicerat vid akuta exacerbationer av kronisk bronkit/KOL utan missfärgade upphostningar.
  • Lungröntgen behöver sällan utföras initialt, inte heller kontroll av CRP. Om CRP kontrolleras ska värdet alltid bedömas i relation till sjukdomsdurationen.
  • Betalaktamantibiotika skall doseras tre gånger dagligen till både barn och vuxna.
  • Vid utebliven förbättring hos barn efter tre dygns penicillinbehandling kan man byta till erytromycin om misstanke om mykoplasmapneumoni föreligger.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies