Neonatal sepsis

Här finner du behandlingsrekommendationen om neonatal sepsis och tillhörande material. Tryckt version: 2013:(24)3.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Neonatal sepsis – ny behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2013;24(3):15–25.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2013;24(3):sida–sida.

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2013(24)3

 

Neonatal sepsis är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och specifik behandling med antibiotika. Eftersom virus- och svampinfektioner kan förekomma vid sidan om bakteriella infektioner och bidra till differentialdiagnostiska svårigheter ingår även avsnitt om diagnostik och behandling av virus- och svampinfektioner.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till barn, speciellt till nyfödda barn, är ofullständigt dokumenterade vad gäller effekt, säkerhet och dosering. För många läkemedel saknas således stöd i godkänd produktinformation för användning till nyfödda barn, det vill säga behandlingen ges off label. Detta innebär att dessa behandlingsrekommendationer ofta vilar på beprövad erfarenhet snarare än på evidens. Rekommendationerna har framtagits gemensamt av experterna och bygger på konsensus i gruppen.

Som stöd för rekommendationerna finns bakgrundsdokument, för vilka respektive författare ansvarar. I bakgrundsdokumenten finns, förutom detaljerad information om varje ämnesområde, även referenser. Om något i rekommendationerna ter sig oklart, hänvisas därför till bakgrundsdokumenten.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies