Otit (akut mediaotit - AOM)

Webbpublicering av uppdatering av avsnitt om rörotit: 2018-06-15.
Tryckt version av uppdatering av avsnitt om rörotit: 2018:(29)3.
Tryckt version av ursprunglig rekommendation: 2010:(21)5.

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation (rörotit) 2018

 Bakgrundsdokumentation 2010

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2018(29)3.

  

Läkemedelsverket har under 2018 i samarbete med experter uppdaterat rekommendationen för behandling av rörotit. Den ursprungliga behandlingsrekommendationen från 2010 baserades på ett expertmöte anordnat av Läkemedelsverket i samarbete med Strama. I den uppdaterade versionen från 2018 kvarstår rekommendationen från 2010 att i första hand använda Terracortril med Polymyxin B. Uppdateringen syftar till att även beskriva platsen i terapin för läkemedel som innehåller ciprofloxacin. De övriga delarna av behandlingsrekommendationen för akut mediaotit från 2010 har inte ändrats.

Sammanfattning av rekommendationerna

 • För barn i åldern ett till tolv år med AOM rekommenderas aktiv expektans och antibiotikabehandling bör endast ske
  om komplicerande faktorer föreligger.
 • Barn under ett år, ungdomar över tolv år och vuxna med säkerställd AOM bör antibiotikabehandlas.
 • Barn under två år med bilateral AOM bör antibiotikabehandlas liksom alla patienter med AOM och perforerad
  trumhinna oavsett ålder.
 • Förstahandsval är penicillin V tre gånger dagligen i fem dagar.
 • Barn med recidiverande AOM behandlas med penicillin V, alternativt amoxicillin i tio dagar vid säkerställd ny
  episod av AOM.
 • Vid terapisvikt rekommenderas amoxicillin i tio dagar.
 • Barn med rinnande ”rörotit” behandlas i första hand med örondroppar Terracortril med Polymyxin B om de för övrigt är opåverkade.
 • Ensidig, okomplicerad AOM med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras i efterförloppet.
 • Barn yngre än fyra år med dubbelsidig AOM eller ensidig AOM och sekretorisk mediaotit (SOM) på andra örat bör
  kontrolleras efter tre månader för att eventuell hörselnedsättning ska kunna upptäckas och behandlas.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies