Otit (akut mediaotit - AOM) - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency

Otit (akut mediaotit - AOM)

Tryckt version: 2010:(21)5.

 Behandlingsrekommendation

 Bakgrundsdokumentation 2018

 Bakgrundsdokumentation 2010

  

Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21–22 april 2010. Syftet var att ge nya rekommendationer för behandling och uppföljning av AOM.

Läkemedelsverket har under 2018 i samarbete med experter uppdaterat rekommendationen för behandling av rörotit. Rekommendationen från 2010 att i första hand använda Terracortril med Polymyxin B kvarstår. Uppdateringen syftar till att även beskriva platsen i terapin för läkemedel som innehåller ciprofloxacin. De övriga delarna av behandlingsrekommendationen för akut mediaotit från 2010 har inte ändrats.

Sammanfattning av rekommendationerna

 • För barn i åldern ett till tolv år med AOM rekommenderas aktiv expektans och antibiotikabehandling bör endast ske
  om komplicerande faktorer föreligger.
 • Barn under ett år, ungdomar över tolv år och vuxna med säkerställd AOM bör antibiotikabehandlas.
 • Barn under två år med bilateral AOM bör antibiotikabehandlas liksom alla patienter med AOM och perforerad
  trumhinna oavsett ålder.
 • Förstahandsval är penicillin V tre gånger dagligen i fem dagar.
 • Barn med recidiverande AOM behandlas med penicillin V, alternativt amoxicillin i tio dagar vid säkerställd ny
  episod av AOM.
 • Vid terapisvikt rekommenderas amoxicillin i tio dagar.
 • Barn med rinnande ”rörotit” behandlas i första hand med örondroppar Terracortril med Polymyxin B om de för övrigt är opåverkade.
 • Ensidig, okomplicerad AOM med normalt status på andra örat behöver inte kontrolleras i efterförloppet.
 • Barn yngre än fyra år med dubbelsidig AOM eller ensidig AOM och sekretorisk mediaotit (SOM) på andra örat bör
  kontrolleras efter tre månader för att eventuell hörselnedsättning ska kunna upptäckas och behandlas.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies